Місто

Зміни до регламенту, депутати полегшують собі життя

На завтрашній сесії планується прийняття змін до Регламенту Старокостянтинівської міської ради. Нагадаємо, Регламент – це основний документ, що регулює діяльність депутатів.

Прийнято Регламент було у грудні 2015 року, а через 14 місяців, як бачимо, він перестав влаштовувати міську раду.

Що саме зібралися змінити депутати у цьому документі з офіційного сайту міської ради зрозуміти дуже важко, тому ми підготували для наших читачів порівняльну таблицю. В таблиці ви можете бачити старі та нові, пропоновані для завтрашнього голосування, редакції статтей.

Жирним шрифтом виділено пункти, що відрізняються, можливо що пропустили – підправте в коментарях.

Вцілому, як виглядає з багатьох пунктів, депутати планують спростити життя собі та міській ралі, а в тім дивіться самі:


Стара редакція: Нова редакція:
Стаття 5 11.7.  
Розміщення інформації на офіційному веб-сайті про особисте відвідування пленарних засідань та засідань постійних комісій депутатами Ради із зазначенням причин відсутності депутата на засіданні. Розміщення відбувається після кожного засідання невідкладно, але не пізніше ніж через 10 робочих днів; Виключити.
Стаття 7  
8. Депутат на території Ради має право на невідкладний прийом будь-якою службовою особою підприємств, установ, організацій,
незалежно від форми власності, а також органів влади, в т.ч. правоохоронних органів, державних адміністрацій, судів. Таке право реалізується шляхом
безумовної негайної зустрічі відповідної службової особи та депутата. Здійснюючи таке право депутат повинен пред’явити посвідчення та повідомити
про бажання зустрітись із службовою особою в порядку невідкладного прийому. Службова особа, до якої з’явився депутат із вимогою невідкладного прийому, зобов’язана перервати усі заплановані справи
(оголосити коротку перерву в нараді, перервати службові спілкування, розгляд документів, прийом громадян, тощо) і негайно провести прийом депутата для заслуховування його вимог, заяв, скарг чи пропозицій
. Депутати повинні використовувати право невідкладного прийому таким чином, щоб такий прийом був зумовлений нагальними та особливо важливими справами, тривав якомога оперативно та не завдавав невиправданих втручань в роботу службової особи. Службові особи, що створили перешкоди (в т.ч. не забезпечили реалізацію прав через відсутність необхідних знань про права депутата місцевої ради у технічних працівників, секретарів, охоронців, тощо) у реалізації права на невідкладний прийом підлягають за наявності достатніх підстав дисциплінарній відповідальності, а також кримінальній відповідальності за ст. 351 КК України.
8. Депутат на території Ради має право на невідкладний прийом будь-якою службовою особою підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, а також органів влади, в т.ч. правоохоронних органів, державних адміністрацій, судів. Таке право реалізується шляхом безумовної
негайної зустрічі відповідної службової особи та депутата. Здійснюючи таке право депутат повинен пред’явити посвідчення та повідомити про бажання
зустрітись із службовою особою в порядку невідкладного прийому. Службова особа, до якої з’явився депутат із вимогою невідкладного прийому, зобов’язана провести прийом депутата для заслуховування його вимог, заяв, скарг чи пропозицій. Депутати повинні використовувати право невідкладного прийому таким чином, щоб такий прийом був зумовлений нагальними та особливо важливими справами, тривав якомога оперативно та не завдавав невиправданих втручань в роботу службової особи. Службові особи, що створили перешкоди (в т.ч. не забезпечили реалізацію прав через відсутність необхідних знань про права депутата місцевої ради у технічних працівників, секретарів, охоронців, тощо) у реалізації права на невідкладний прийом підлягають за наявності достатніх підстав дисциплінарній відповідальності, а також кримінальній відповідальності за ст. 351 КК України»
10. Депутат має право порушувати питання про розпуск органів, утворених Радою, та звільнення посадових осіб місцевого
самоврядування. Таке право реалізується депутатом через внесення відповідного мотивованого проекту рішення. Проект рішення розглядається на сесії Ради (в постійних комісіях та на пленарному засіданні). Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували депутати в кількості більше половини від загального складу Ради. Орган, щодо якого було прийнято рішення про розпуск, вважається розпущеним (ліквідованим, припиненим) із моменту набуття чинності відповідним рішенням Ради. Рішення щодо ініціювання звільнення посадових осіб місцевого самоврядування має наслідком початок усіх передбачених законом процедур для оформлення та проведення звільнення відповідної посадової особи. Рішення про розпуск органів Ради та/або звільнення посадових осіб місцевого самоврядування підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації та на сайті Ради.
10. Депутат має право порушувати питання про розпуск органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування. Таке право реалізується депутатом через внесення відповідного мотивованого проекту рішення. Проект рішення розглядається на сесії Ради (в постійних комісіях та пленарному засіданні). Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували депутати в кількості більше половини від загального складу Ради.Звільнення з роботи посадових осіб місцевого самоврядування відбувається в порядку законодавства про працю та Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування.Орган, щодо якого було прийнято рішення про розпуск, вважається розпущеним (ліквідованим, припиненим) із моменту набуття чинності відповідним рішенням Ради. із часу виключення його з відповідного реєстру.
Стаття 13  
6. Депутат (крім секретаря Ради) зобов’язаний увійти у склад однієї з постійних комісій, брати участь у її роботі. Відмова депутата від входження до постійної комісії та неприйняття участі в роботі постійної комісії є підставами для застосування до депутата стягнень, передбачених Регламентом, а також відкликання депутата відповідно до чинного законодавства. Депутат зобов’язаний проінформувати голову постійної комісії та відділ сприяння діяльності депутатів про неможливість бути присутнім на засіданні комісії та вказати відповідні причини, а також повідомити відділ сприяння діяльності депутатів пояснювальною запискою про свою відсутність із додаванням відповідних
документів, що обґрунтовують поважність відсутності.
У випадку відсутності такого повідомлення (а також у випадку відсутності в подальшому пояснювальної записки) вважається, що
депутат відсутній без поважних причин.
6. Депутат (окрім Секретаря Ради) зобов’язаний увійти у склад однієї з постійних комісій, брати участь у її роботі. Депутат зобов’язаний надати інформацію голові постійної депутатської комісії про неможливість бути присутнім на засіданні комісії. У випадку відсутності такого повідомлення вважається, що депутат відсутній без поважних причин.
Стаття 14  
1. Голова постійної комісії Ради може бути у будь-який час відкликаний Радою. Вмотивовані пропозиції про відкликання голови постійної комісії Ради вносяться: 1.1 за рішенням відповідної постійної комісії Ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії); 1. Голова постійної комісії Ради може бути у будь-який час відкликаний Радою. Вмотивовані пропозиції про відкликання голови постійної
комісії Ради вносяться: 1.1. за рішенням відповідної постійної комісії Ради, прийнятим на її засіданні;
Стаття 19  
Новий пункт 10. Рада затверджує положення про відділи, управління, інші її виконавчі органи.
Стаття 25  
Новий пункт 2. Ініціатор внесення є автором проекту рішення (незалежно від того, хто технічно підготував проект). Ініціатор внесення має право на
визначення (заміну) доповідача (доповідати самостійно, або доручити на власний розсуд це будь-який іншій особі). Підставою для розгляду питання в
Раді, залежно від того, хто із суб’єктів є ініціатором, можуть бути: 2.8. підтримана відповідно до чинного законодавства громадою електронна петиція.
Стаття 33  
Новий пункт 14. Ніхто не має права переривати виступ депутата в межах часу, встановленого регламентом.
Новий пункт 15. Ніхто не має права коментувати виступ депутата та/або давати оцінку діям депутата під час виступу або по його закінченні.
Стаття 41  
4. Якщо рішення було ветовано, то Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення на пленарному засіданні
чергової (позачергової) сесії Ради. Про зупинення прийнятого Радою рішення міський голова виносить розпорядження, у якому визначаються мотиви зупинення, обґрунтування зауважень та дата проведення повторного розгляду зупиненого рішення. Для розгляду зупиненого міським головою рішення скликається позачергове засідання сесії, яка повинна відбутись не пізніше 14 днів від моменту винесення головою вето (розпорядження про зупинення рішення ради). Таке питання може бути розглянуто на черговій сесії, якщо дата проведення чергової сесії призначена не пізніше 14 днів із дня винесення міським головою розпорядження про зупинення рішення Ради. Якщо Рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу Ради, воно набирає чинності та міський голова зобов’язаний підписати текст прийнятого рішення негайно.
4. Рішення міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд
відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. Про зупинення прийнятого радою рішення голова виносить розпорядження, у якому визначаються мотиви зупинення, обґрунтування зауважень та дата проведення повторного розгляду зупиненого рішення. Для розгляду зупиненого головою рішення скликається позачергове засідання сесії ради, яке повинне відбутись не пізніше 14 днів від моменту винесення головою розпорядження про зупинення рішення та повідомлення депутатів про дату проведення повторного розгляду зупиненого рішення. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо Рада відхилила зауваження голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу Ради, воно набирає чинності та голова зобов’язаний підписати текст прийнятого рішення невідкладно;
Стаття 45  
2. Перелік прийнятих Радою рішень із зазначенням повної назви та електронного посилання на офіційний сайт Ради друкуються в засобах масової інформації міста. Також в засобах масової інформації друкуються рішення Ради, у випадку, якщо таке друкування визначено самим рішенням Ради. 2. Рішення Ради у 10-денний термін оприлюднюються на офіційному сайті Ради. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення в друкованих засобах масової інформації міста, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.
3. На офіційному сайті Ради оприлюднюються для вільного доступу та поширення результати голосувань з питань порядку денного. Такі
дані розміщуються відділом сприяння діяльності депутатів протягом 10 днів після пленарного засідання.
3. Результати поіменного голосування з питань порядку денного оприлюднюються на офіційному сайті Ради в день голосування.

Теми

Сергій Пікуля

Автор, адміністратор та головний редактор сайту starkonnb.info. Голова комітету громадської організації "Старокостянтинів небайдужий". Більше про автора.

Схожі статті

35 thoughts on “Зміни до регламенту, депутати полегшують собі життя”

 1. В ст. 33 вносять новий пункт : 15. Ніхто не має права коментувати виступ депутата та/або давати оцінку діям депутата під час виступу або по його закінченні. Але пункт 13 залишають ? 13. Депутат, ім’я якого було згадано під час виступу, має право на беззаперечне проголошення репліки. Депутатська фракція (група), назва якої була згадана під час
  виступу, має беззаперечне право на виступ свого представника із реплікою. То як проголосити репліку по п. 13, не маючи права коментувати по п. 15 ?

 2. Розміщення інформації на офіційному веб-сайті про особисте відвідування пленарних засідань та засідань постійних комісій депутатами Ради необхідно для виборця. Вилучення такого пункту з регламенту ускладнює моніторінг відвідування депутатами пленарних засідань та засідань комісій. За законом, якщо депутат пропустив понад 50% засідань сесії чи постійної комісії протягом року без поважної причини, його можна позбавити мандату (ст. 37, ЗУ “Про статус депутатів місцевих рад”).Зрозуміло, що на практиці ніхто не буде ініціювати позбавлення мандату, але хоча б знали за кого не голосувати на наступних виборах.

  1. Цей пункт за час що діяв жодного разу не виконувався, не працював ні відділ сприяння депутатській діяльності, ні комісія по регламенту, що мала б за тим слідкувати.

  1. Виталий Ганжа Покинув достроково, до закінчення. А в основному, моє питання не передбачає відповіді :) Просто констатація факту

  2. Виталий Ганжа В мене склалось враження, що це наслідок голосування за партійними списками. Там люди, за яких би не голосували точно :(

  3. Виталий Ганжа Я, напевно, не зовсім розумію цю арифметику, бо в мене враження і інформація інша: є участки, де по кількості голосів переміг від однієї партії, а фактично є інший

  1. Не хочуть рішення приймати і брати відповідальність на себе. Ви там між собою , або земельний з представниками. У мене особисто більше не має бажання приймати участі в ” домовленостях” . Вистачить з мене Мінських . Самі атовців викликали 3 дні , схеми малювали, гроші за схемки збирали. 108 людей взбудоражили ще в листопаді і почали “потягусі- потягусі”. Тепер знов будуть викликати ? Кому зі 108 дати , а кому не дати будуть рішати? З 14 року заяви написані учасниками АТО . Скільки ще є у нас першочергових, позачергових, пільгових серед населення ? Не має серед нас людей з групами інвалідності, багатодітних, чорнобильців ?. Багато, думаю, серед нас таких . Хто мав можливість з них скористатися своїм правом? Тільки з особливим підходом мали такі можливості. Неодноразово просила звернути увагу депутатів та розробити механізм реалізації цими людьми своїх прав. Розробили б положення про порядок надання земельних ділянок громадянам , визначили пільгові категорії, так як це зробили в Хмельницькому. Було б бажання все робити чисто тоді і багато чого могли уникнути .

 3. Дуже технічно “заговорили”включення до порядку денного звернення в підтримку блокади та припинення трогівельно-економічниз зв’язків з Л/ДНР.ами.Вміють. коли захочуть!!!

 4. Добрий вечір друзі! Витримав паузу, щоб дещо заспокоїтись, та хочу поділитись враженнями про чергову сесію нашої міської ради. Особисто для мене це був класичний приклад якихось договорняків та кулуарних домовленостей. Кому нову посаду в раді, кому зелену вулицю до ресурсів. А головне чітко і без окулярів видно, що відновлюється стара зхема стосовно земельних відносин. Звісно, що Степан Полупан за рік вже замордував всіх своєї правдою та вбивчими фактами ( на які не реагує на жаль ні поліція, ні прокуратура, ні інші силові структури), і що цікаво – про них знає все місто, щодо земельних оборуток в міській раді, до яких причетні близькі до тіла мера депутати та “впливові люди”. Земля у нас, як і у всій державі це ресурс. І ось зібрались 3 – 4 людини, і вирішили, а чого він (Полупан) нам заважає? На кожній сесії щось нове видає, по телебаченню інтерв’ю дає і т.д. Потрібно змінити – вирішила сходка, і запустила старий, перевірений роками та часом механізм – регламент. В Україні Закон а в Старокостянтинові – регламент! Відчуваєте главенство права друзі! На погоджувальній раді вирішили надати можливість реалізувати себе і іншим депутатам. А що, шикарна ідея! Потрібно готовити достойну заміну, процес пішов вже пару тижнів тому, призначили “досвідченого фахівця” на важливу ділянку роботи – управління економіки (що цікаво після його загадкової відсутності на сесії, коли голосували питання недовіри секретарю міської ради). Правда призначення мало вигляд якогось не всім зрозумілого “договорнячка”. Ні, теж вірний шлях, потрібно ж десь молоді набиратись досвіду. А тут такі “вчителі” поруч. Гріх не скористатись нагодою. А що робити, таке життя…

 5. Доброго дня Сергію! Ось бачите як мало часу потрібно мешканцю міста, який хоче в законний спосіб добитися власних прав, щоб у нього відкрилися очі на ті речі, про які неодноразово вказували “нєугодні”. Але тоді ви вважали, що купка крикунів просто “піариться” на камеру. Тепер ви вже детальніше почали розумітися на діяльності корупційної машини назва якої виконавчий комітет міської ради. Як каже мудрість краще пізно ніж ніколи. А на рахунок того хто підвів чи підтримав Степана Петровича – напевне його думку варто взнати…

  1. Konstantin Afanasyev Книга – то добре, але після всіх “піднять завіс” сумніваюсь в доцільності її тут. В мене питання – це так співпало випадково, що ні Вас з братом, ні свободівців, ні Опоблока саме на цій сесії не було?

  2. Konstantin Afanasyev Очі в мене завжди були відкритими. Я лиш займаюсь справами Громадської організації та проблемами наших земляків, що воювали і воюють і надалі. На все часу не вистачає, і звісно, що наші плани чи мрії в чомусь і пересіклись, в тому питанні, що ви вважаєте неправильними діями по підтримці Генплану. Всерівно вони б його прийняли, зацікавили одного другого депутата і все ОК.

  1. Але погодьтесь, при всьому моєму особистому відношенню до Полупана – його просто “прибрали”. До того ж – руками колег -депутатів

  2. Светлана Онофрийчук Прибрали однозначно 100%.Ця сесія зняла з усіх депутатів маски та відкрила нутро кожного.Але кожному своєнаписано на воротах бухенвальда.Комусь 2Га землі, комусь посада начальника, хтось зберіг своє місце на роботі, хтось таким чином сторгувався для свого округу.Класичне відзеркалення сьогодення у ВР.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.